Оголошення

Новини

Нові правила у сфері органічного насінництва та розсадництва


З 2 серпня 2019 року в Україні набирає чинності Закон України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції» (далі – Закон).

Відповідно до частини 1 статті 13 Закону однією з головних галузей органічного виробництва є органічне рослинництво (у тому числі насінництво та розсадництво). Органічне насіння і садивний матеріал – це насіння і садивний матеріал, розмножені відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Статтею 18 Закону визначені основні вимоги до органічного рослинництва, а саме до сівби/посадки, захисту, вирощування та обробки рослин; використання ґрунтозахисних технологій, добрив, меліорантів, мікробіологічних препаратів; очищення та дезінфекції приміщень та споруд, що використовуються для органічного рослинництва.

Відповідно до частини 2 статті 13 Закону Порядок (детальні правила) органічного виробництва та обігу органічної продукції затверджується Кабінетом Міністрів України.

З введенням в дію Закону паралельно створюються:

- Державний реєстр органічного насіння і садивного матеріалу;

- Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції;

- Державний реєстр органів сертифікації у сфері органічного виробництва та обігу органічної продукції.

Господарства, які реалізують органічну продукцію, несуть відповідальність за ненадання, несвоєчасне надання або надання недостовірної інформації про обсяги органічної продукції, що вводиться в обіг та маркування державним логотипом для органічної продукції.

Особи, які реалізують продукцію, марковану як органічна, несуть відповідальність за введення в обіг або реалізацію продукції без сертифіката, що засвідчує відповідність процесу виробництва продукції та/або її обігу вимогам законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції або вимогам законодавства держави походження такої продукції, що тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб у розмірі восьми мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб-підприємців – у розмірі п’яти мінімальних заробітних плат.
Автор: від 05.08.2019