Оголошення

Новини

У вересні розглянуто 720 звернень громадян


У вересні 2020 року спеціалісти Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві отримали та розглянули 720 звернень від громадян, у тому числі 113, що надійшли поштою, 557 – на електронну адресу, 36 – прийнятих по телефону та 14 – під час особистого прийому.
 
Найчастіше у вересні у своїх зверненнях громадяни порушували питання щодо недотримання вимог чинного законодавства:
 
У сфері захисту прав споживачів – 507 (70,4%), зокрема:
  • 275  звернень щодо неналежної якості послуг у різних сферах (в т.ч. 41 скарга на якість житлово-комунальних послуг);
  • 161 звернення про порушення прав споживачів у сфері торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами;
  • 56 скарг на порушення правил торгівлі.
 
У сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства –  146 (20,3%), зокрема:
  • 89 звернень стосовно порушення санітарних норм та правил суб’єктами господарювання;
  • 24 звернення з питань негативного впливу на стан здоров’я фізичних факторів навколишнього середовища (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання);
  • 21 звернення щодо забруднення атмосферного повітря, ґрунту та водойм;
  • 11 скарг на неналежний санітарний стан будинків та прибудинкових територій.
 
У галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів – 53 (7,4%);
у сфері державних регульованих цін – 10 (1,4%).
 
Із загальної кількості отриманих звернень: 24 (3,3%) – було отримано від Київської міської та районних державних адміністрацій, 364 (50,6%) – з Держпродспоживслужби України (у т.ч. 216 – Урядова гаряча лінія),  282 (39,2%) – безпосередньо від заявників та 50 (6,9 %) – з інших установ та організацій.
 
Робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення здійснюється постійно відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
 
 
№ з/п Порушені питання Кількість Питома вага
І. Захист прав споживача, ринковий нагляд  та метрологія 507 70,4%
1.1. Придбання  неякісних товарів 161 22,4%
  у т.ч.    
1.1.1. непродовольчих 160 22,2%
1.1.2. продовольчих 1 0,1%
1.2. Отримання неякісних послуг 275 38,2%
  у т.ч.    
1.2.1. житлово-комунальних 57 7,9%
1.2.2. фінансових 3 0,4%
1.2.3. інших послуг 215 29,9%
1.3. Некоректна поведінка персоналу 20 2,8%
1.4. Порушення правил торгівлі 36 5,0%
1.5. АЗС 3 0,4%
1.6. Порушення законодавства про рекламу 3 0,4%
1.7. Порушення законодавства про тютюнопаління 5 0,7%
1.8. Метрологія 3 0,4%
1.9. Мовна політика 1 0,1%
1.10. Ринковий нагляд 0 0,0%
ІІ. Державні регульовані ціни 10 1,4%
ІІІ. Дотримання санітарного законодавства 146 20,3%
2.1. Фізичні фактори середовища 24 3,3%
  у т.ч.   0,0%
2.1.1. шум, вібрація 23 3,2%
2.1.2. електромагнітне випромінювання 1 0,1%
2.2. Забруднення повітря в приміщенні шкідливими речовинами (токсикологія) 1 0,1%
2.3. Мікроклімат в приміщенні (температура, вологість, освітлення) 0 0,0%
2.4. Санітарний стан будинків та прибудинкових територій 11 1,5%
2.5. Порушення санітарних норм та правил суб’єктами господарювання 89 12,4%
2.6. Забруднення атмосферного повітря, ґрунту та водойм 21 2,9%
2.7. Якість питної води 0 0,0%
ІV. Безпечність харчових продуктів та ветеринарне законодавство 53 7,4%
3.1. Безпечність харчових продуктів  51 7,1%
3.2. Дотримання ветеринарного законодавства 2 0,3%
V. Інші питання 4 0,6%
  Разом 720  
 


Автор: Редактор від 05.10.2020