Оголошення

Новини

У 2020 році невідповідності за результатами лабораторних досліджень виявлені у зразках харчової продукції, відібраної у 11 суб’єктів господарювання.


Протягом 2019 року 181 суб’єкт господарювання повинен був відшкодувати кошти до Державного бюджету на суму 131200 грн за дослідження, що виявили не відповідності законодавству. На сьогодні повернуто коштів до державного бюджету на суму 80215 грн 107 операторами ринку. Щодо інших порушників триває процес стягнення.
 
Витрати, пов'язані з відбором, доставкою та проведенням експертизи (випробування) зразків продукції фінансуються за рахунок органу державного нагляду (контролю). Але, у разі підтвердження результатами експертизи (випробування) факту порушення суб'єктом господарювання вимог законодавства - суб'єкт господарювання відшкодовує витрати на проведення експертизи (випробування) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
Враховуючи результати лабораторних досліджень та при виявлені невідповідності за досліджуваними показниками, суб’єкт господарювання визнається таким, що порушив п.17 ст.1 законодавство про харчові продукти - закони та інші нормативно-правові акти, якими встановлюються вимоги до харчових продуктів на будь-яких стадіях їх виробництва та обігу.
 
У зв’язку з вищезазначеним відповідно до «Порядку відшкодування суб’єктом господарювання витрат пов’язаних з проведенням експертизи (випробування) зразків продукції», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2007 року №1279, оператор ринку повинен відшкодувати витрати, пов’язані з проведенням експертизи, а саме витрати щодо дослідження по показникам. Про необхідність відшкодування вартості проведених досліджень Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві надсилає на адресу суб’єкта господарювання відповідний лист.
 
Відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин» відбір зразків здійснюється у порядку планового та позапланового заходу державного контролю (нагляду).
 
Плановий відбір здійснюється у межах виконання щорічного плану державного контролю та/або щорічного плану державного моніторингу. Позаплановий відбір – якщо під час здійснення державного контролю виникла обґрунтована підозра щодо невідповідності або існують інші підстави для відбору зразків, встановлені законами України.
 
Правила відбору зразків
 
Відбір зразків полягає у відборі двох юридично та аналітично ідентичних зразків (крім випадків, коли це неможливо здійснити через недостатню кількість відповідного матеріалу або внаслідок того, що харчові продукти є швидкопсувними), один з яких направляється до уповноваженої лабораторії для проведення лабораторного дослідження (випробування), другий вручається оператору ринку і зберігається ним на випадок проведення арбітражного лабораторного дослідження (випробування).
 
Під час відбору зразків використовуються методи (методики) відбору зразків та їх простих та/або лабораторних досліджень (випробувань), встановлені нормативно-правовими актами, в разі їх відсутності - національними стандартами України. За відсутності таких стандартів - застосовуються методи (методики) відбору зразків та їх простих та/або лабораторних досліджень (випробувань), встановлені відповідними міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або Європейським Союзом. У разі неможливості застосування вищевказаних стандартів дозволяється використовувати методи (методики) лабораторних досліджень (випробувань), валідовані уповноваженою лабораторією (ч.2 ст. 21 Закону).
 
Відбір зразків здійснюється в межах граничних норм, встановлених відповідними нормативно-правовими актами або національними стандартами України. Вартість зразків, відібраних для здійснення державного контролю, державою не відшкодовується.

Розглянемо для прикладу, відбори зразків у закладах громадського харчування та харчоблоках дитячих садків та шкіл. Відбір зразків проводиться спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, за потреби - уповноваженими спеціалістами Державного Науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, відповідно постанови № 139 від 07.11.2001 р., наказу № 490 від 11.10.2018 р. «Порядок відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків» з порції на замовлення або добова проба у пакування виробника, розміщують у спеціальні одноразові стерильні пакети з маркуванням, пломбують, для транспортування використовують контейнер для перевезення. Контейнери оснащені акумуляторами холоду (холодоагентами), оброблені засобом для швидкої дезінфекції «Неостерил» (відповідно до методики застосування). Такі зразки відібраної продукції мають подвійний захист та не мають безпосереднього контакту з поверхнею контейнера. 

Оператор ринку повідомляється про результати основного лабораторного дослідження (випробування) не пізніше двох робочих днів з дня їх отримання компетентним органом.
 
Мікробіологічний контроль безпеки продуктів – готових страв, є ретроспективним, оскільки результати мікробіологічних аналізів можуть бути одержані через 72-96 годин, тобто в термін, коли продукція вже реалізована. Проте, результат дослідження дає змогу надати об’єктивну оцінку дотримання санітарно-гігієнічної та технологічного режиму, санітарних правил для кожного окремого підприємства громадського харчування.
 
Щодо виявлених невідповідностей ви можете ознайомитися на нашому сайті у розділі «Загроза» - «харчова група». Робота в цьому напрямі триває постійно.
Автор: Редактор від 30.04.2020