Завантаження
Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві, відповідно до покладених на нього завдань, реалізує на території м. Києва державну політику в сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, відповідно до вимог Закону України від 22.07.2014 №1602-VII "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", який набрав чинності з 20.09.2015 року.

Планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", зi змінами, внесеними Законом України від 03.11.2016 №1726-VIII, яка набрала чинності 01.01.2017 року. Періодичність проведення планових перевірок залежить від ступеню ризику, до якого віднесено діяльність суб'єкту господарювання: високий ступінь ризику - не частіше одного разу на два роки; середній ступінь ризику - не частіше одного разу на три роки; незначний ступінь ризику - не частіше одного разу на п'ять років.

Відповідно до ст.6 Закону України від 03.11.2016 №1728-VIII "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", який також набрав чинності 01.01.2017 року, мораторій на проведення планових заходів у сферах безпечності та окремих показників якості харчових продуктів, державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів не поширюється.

План здійснення Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності на 2017 рік розміщений на офіційному веб-сайті: http://www.dpss.gov.ua.

Позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійнюються з підстав, зазначених у ст.6 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

Відповідно до вимог ст.23 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку, що провадять діяльність, пов'язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, зобов'язані отримати експлуатаційний дозвіл. Порядок ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на яку видано експлуатаційний дозвіл затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства Українии від 10.02.2016 №40.

Відповідно до вимог ст.25 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку, які провадять діяльність, що не вимагає отримання експлуатаційного дозволу, зобов'язані зареєструвати потужності, які використовуються на будь-якій стадії виробництва та/або oбiгy харчових продуктів.

Порядок проведення державної реєстрації потужностей, ведення державного реєстру потужностей операторів ринку та надання інформації з нього заінтересованим суб'єктам, зразок заяви про державну реєстрацію потужностей затверджені наказом Міністерства arpapнoї політики та продовольства України від 10.02.2016 №39.

Операторам ринку, для отримання вищезазначених документів, необхідно звернутися до Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві, за адресою: вул. Некрасовська, 10/8:
  • для отримання експлуатаційного дозволу - подати заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати;
  • для державної реєстрації потужностей - заяву про державну реєстрацію потужності за встановленим зразком.
Слід зазначити, експлуатаційний дозвіл, що діє на момент набрання чинності Законом України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", продовжує свою дію після набрання чинності цим Законом та не потребує заміни (п.4 ст.66).

Відпоповідно до вимог ст.21 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», оператори ринку, діяльність яких пов'язана з харчовими продуктами, у складі яких є необроблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), з 20.09.2017 року зобов'язані запровадити систему аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Відповідальність операторів ринку за порушення законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів визначена в ст. 64 зазначеного закону, зокрема:

2) виробництво, зберігання харчових продуктів на незареєстрованих потужностях - тягне за собою накладення штрафу:
  • на юридичних ociб - у poзмipi від 23 до 30 мінімальних заробітних плат (від 73600 грн. до 96000 грн.);
  • на фізичних ociб - підприємців - у poзмipi від 8 до 15 мінімальних заробітних плат (від 25600 грн. до 48000 грн.)
3) виробництво, зберігання харчових продуктів без отримання експлуатаційного дозволу, якщо обов'язковість його отримання встановлена цим Законом - тягне за собою накладення штрафу:
  • на юридичних ociб - у poзмipi від 30 до 38 мінімальних заробітних плат (від 96600 грн. до 121 600 грн.);
  • на фізичних ociб - підприємців - у poзмipi від 23 до 30 мінмальних заробітних плат (від 73600 грн. до 96000 грн.).
4) невиконання обов'язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР):
  • тягне за собою накладення штрафу на юридичних oci6 - у poзмipi від 30 до 75 мінімальних заробітних плат (від 96000 грн. до 240000 грн.);
  • на фізичних ociб - підприємців - у poзмipi від 3 до 15 мінімальних заробітних плат (від 9600 грн. до 48000 грн.) та зупинення роботи потужності.