Насінництво

Сектор контролю в сфері насінництва та розсадництва відповідно до Положення про Головне управління Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в м. Києві покладених на нього завдань та повноважень здійснює нагляд (контроль) за:
 • діяльністю суб'єктів усіх форм власності і господарювання у сфері насінництва та розсадництва (включаючи лісове, квітково-декоративне насінництво та розсадництво, насінництво картоплі, овочевих, баштанних, плодових і горіхоплідних культур та розсадництво плодових, ягідних, горіхоплідних культур, винограду та хмелю), садівництва та лісових насаджень, які займаються виробництвом, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією і використанням насіння та садивного матеріалу рослин, а також за умовами вирощування садивного матеріалу, заготівлею, обробкою, розмноженням, зберіганням, реалізацією та використанням насіння і садивного матеріалу; дотриманням технології виробництва на етапах вирощування, збирання і післязбиральної обробки насіння і садивного матеріалу;
 • дотриманням сортових та посівних якостей насіння, що реалізується суб'єктами оптової та роздрібної торгівлі;
 • дотриманням суб'єктами насінництва та розсадництва державних стандартів, інших нормативних документів, веденням документації сортових посівів і насаджень, ділянок гібридизації насіння і садивного матеріалу, правильного відбору проб та вибірок для визначення якостей насіння і садивного матеріалу, оформлення документів на посівні та сортові якості насіння і садивного матеріалу, за введенням насіння і садивного матеріалу в обіг;
 • сертифікацією насіння і садивного матеріалу;
 • дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання генетично модифікованих організмів у відкритих системах на підприємствах, в установах і організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форм власності;

Працівники сектору контролю в сфері насінництва та розсадництва в межах своєї компетенції мають право:
 • Одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;
 • Користуватися інформаційними базами даних державних органів та іншими технічними засобами;
 • Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань учених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;
 • Контролювати додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
 • Давати обов’язкові для виконання суб’єктами насінництва та розсадництва вказівки про усунення порушень щодо ведення насінництва та розсадництва і визначати строк усунення виявлених порушень;
 • Безперешкодного доступу в будь-яке місце вирощування, оброблення та зберігання насіння і садивного матеріалу відповідно до  чинного законодавства;
 • Накладати на винних осіб адміністративні стягнення за порушення вимог чинного законодавства та інших нормативно-правових актів.
 • Звертатися до суду щодо застосування заходів реагування у вигляді зупинення або заборони реалізації насіння і садивного матеріалу, якщо під час перевірки виявлено невідповідність їхніх якісних показників вимогам чинного законодавства;
 • Виконувати інші повноваження, визначені законами України, Положенням про Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві та іншими нормативно-правовими актами.
Крім того, здійснює арбітражне (експертне) визначення  посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу на вимогу споживача або суб’єкта насінництва та розсадництва.

Арбітражне визначення якості насіння і садивного матеріалу проводять територіальні органи Держпродспоживслужби.

Здійснює моніторинг обсягів виробництва та /або реалізації насіння і садивного матеріалу у суб’єктів господарювання м. Києва незалежно від форми  власності.

Методика відбору проб насіння та зразків рослин для проведення досліджень
 
ПАМЯТКА РЕАЛІЗАТОРАМ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
 
Доводимо до Вашого відома, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та в зв’язку з ліквідацією Держсільгоспінспекції України, функції і повноваження із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та розсадництва, покладено на Державну службу з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба України).

Відповідно нового законодавства контроль за додержання суб’єктами насінництва та розсадництва вимог законодавства у сфері насінництва та розсадництва на території м. Києва здійснюється спеціалістами Управління контролю в сфері насінництва та розсадництва, що є структурним підрозділом Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.

З метою запобігання адміністративних правопорушень в сфері насінництва та розсадництва,  стаття 1041 КУпАП, головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві доводить до Вас перелік нормативних актів, яких необхідно дотримуватись при здійсненні реалізації насіння овочевих, баштанних, квіткових та інших сільськогосподарських культур.

Перелік документів копії яких повинні бути при здійсненні реалізації насіння відповідно до Закону України «Про насіння і садивний матеріал»:
 • На сортові та посівні якості насіння (сертифікати України, протоколи лабораторних випробувань, довідки з зазначенням якості насіння, результати аналізів, інші документи передбаченні законодавством, нормативно – правовими актами та ДСТУ в галузі насінництва та розсадництва);
 • Фітосанітарні сертифікати;
 • При здійснення реалізації насіння сої та кукурудзи (в тому числі цукрової) в наявності повинні бути протоколи випробування наявності / або відсутності генномодифікованих організмів (ГМО);
 • У разі необхідності угода з автором сорту на поширення сорту в Україні та виплати справедливої винагороди (роялті).
Так, при здійсненні реалізації насіння сільськогосподарських культур, слід звернути увагу, що відповідно до ДСТУ 6006:2002 встановленні наступні строки дії документів на посівні якості насіння:
 • Термін дії документів на посівні якості насіння овочевих, баштанних та кормових коренеплодів строк дії документа – 12 місяців;
 • Термін дії документів для насіння овочевих та баштанних культур, яке розфасоване в герметичну тару – 12 місяців.
Відповідно до ДСТУ 2240 – 93 термін дії документів встановлено:
 • Для протруєної та запакованої кукурудзи – 1 рік;
 • Для інших зернових та зернобобових культур – 4 місяця.
Партії насіння, в яких вийшов строк дії документу на посівні якості, підлягають повторному обов’язковому лабораторному випробуванню (аналізуванню).

Все насіння, яке призначено до реалізації та запаковане в мішки, торби, пакети, контейнери повинно бути промарковане, де при маркуванні вказується:
 • Найменування підприємства;
 • Культура;
 • Сорт
 • Категорія;
 • Генерація (репродукція);
 • Рік урожаю;
 • Номер партії;
 • Номер сортового / або посівного документу та термін дії;
 • ДСТУ;
 • Протруєно / або не протруєно насіння.
Рекомендації, яких необхідно дотримуватись при здійсненні реалізації садивного матеріалу та багаторічних насаджень плодових, ягідних, горіхоплідних культур та винограду.

Згідно статті 15 Закону України «Про насіння та садивний матеріал» насіння і садивний матеріал вводяться в обіг після їх сертифікації. Сертифікати на насіння або сертифікати на садивний матеріал можуть бути видані, якщо:
 • насіння та/або садивний матеріал належить до сорту, занесеного до Реєстру сортів рослин України;
 • насіння за сортовими або посівними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва;
 • садивний матеріал за сортовими або товарними якостями відповідає вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва.
Сертифікат на насіння або садивний матеріал видається після проведення сертифікації в органах з оцінки відповідності уповноважених центральним органом виконавчої влади на здійснення діяльності з оцінки відповідності у сфері насінництва та розсадництва.

На даний час на території України на відбір проб та сертифікацію насіння уповноважено ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».

Відповідно п. 28 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння  та/або садивний матеріал» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2017 року № 97, кожна партія насіння і садивного матеріалу для реалізації повинна супроводжуватися:

1) сертифікатами:
 • насіння — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його посівні якості;
 • садивний матеріал — сертифікатами, що засвідчують його сортові якості, та сертифікатами, що засвідчують його товарні якості;
2) документами згідно з ДСТУ 4138-2002 “Насіння сільськогосподарських культур. Методи визначення якості”.

Згідно ДСТУ 4138-2002 до супровідних відносять ті господарські документи, які видає споживачеві виробник насіння (ДСТУ 2240):
 • «Атестат на насіння» - на оригінальне (добазове) та елітне  - (базове) насіння;
 • «Свідоцтво на насіння» - на насіння репродукцій (сертифіковане);
 • «Свідоцтво на гібридне насіння» - на насіння першого покоління гібридів.
Вимоги до маркування. На пакеті з фасованим насінням, призначеним для роздрібної торгівлі вказують (п.8.5. ДСТУ 6006:2008):
 • назву країни-виробника насіння, а також фірму, підприємця, тощо;
 • назву і товарний знак, юридичну адресу, де пакували насіння;
 • культуру, сорт, гібрид, масу, або кількість насінин в пакеті, шт.;
 • номер насіннєвої партії, рік урожаю, схожість;
 • документ на насіння (назва, №);
 • коротку інформацію про культуру (сорт, гібрид, поради щодо вирощування).
Зазначені показники безпосередньо можуть наноситись на спожиткові тару методом механічного чи ручного штампування.

Порядок реалізації насіння овочевих, баштанних культур та кормових коренеплодів регламентується ДСТУ 6006:2008.

Відповідно п.12.2. цього стандарту кожну партію насіння під час відпускання супроводжують документами, які підтверджують гарантію якості насіння згідно ДСТУ 4138-2002 та Довідкою про сортові та посівні якості насіння.

У разі перепродажу посередник (перекупник) виписує нові супровідні документи на якість насіння (під свою відповідальність).

Законом України «Про насіння та садивний матеріал» передбачено, що особи, винні в порушенні законодавства у сфері насінництва та розсадництва, несуть відповідальність згідно законодавства.

Телефон "гарячої лінії" Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві (044-486-95-85).