Оголошення

Статті

Про підсумки роботи із зверненнями громадян за січень 2019 року

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України, Кабінету Міністрів України в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві протягом січня 2019 року здійснювалася робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.
За цей період Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було отримано та розглянуто 448 звернень від громадян, у тому числі 162, що надійшли поштою, 222 –  на електронну адресу, по телефону – 4 та під час особистого прийому – 60.
 Надійшло Кількість Питома вага
поштою 162 36,2%
на E-mail 222 49,6%
по телефону 4 0,9%
особисто 60 13,4%
З загальної кількості отриманих звернень 20 (4,5%) – було отримано від Київської міської та районних державних адміністрацій, 4 (0,9%) – з правоохоронних органів, 214 (47,8%) – з Держпродспоживслужби України     (у т.ч. 109 – Урядова гаряча лінія),  201 (44,9%) – безпосередньо від заявників та 9  (2,0%) – з інших установ та організацій/
 Надійшло Кількість Питома вага
КМДА, РДА 20 4,5%
правоохоронні органи 4 0,9%
ДПССУ 105 23,4%
Урядова гаряча лінія 109 24,3%
заявник 201 44,9%
інші 9 2,0%
Найчастіше у своїх зверненнях громадяни порушують питання щодо недотримання вимог чинного законодавства:

1. у сфері захисту прав споживачів – 356 (79,5%), а саме:
  • 136 звернень щодо неналежної якості послуг у різних сферах;       
  • 150 звернень про порушення прав споживачів у сфері торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами;
  • 34 звернення стосовно порушення законодавства про ціни та ціноутворення;
  • 25 – скарги на порушення правил торгівлі.
2. у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства – 42 (9,4%), а саме:
  • 14 скарг на погіршення умов проживання через шкідливий вплив фізичних факторів середовища (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання);
  • 16 звернень стосовно порушення санітарних норм та правил суб’єктами господарювання;
  • 6 скарг на неналежний санітарний стан житлових будинків та прибудинкових територій;
  • 4 скарг на забруднення атмосферного повітря, ґрунту та водойм.
3. у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів – 32 (7,1%), а саме:
  • 27 скарг на реалізацію неякісних харчових продуктів на торгівельних майданчиках, продовольчих ринках, ярмарках та в закладах громадського харчування;
  • 5 скарг на недотримання ветеринарного законодавства.
№ з/п Порушені питання Кількість Питома вага
І. Захист прав споживача, ринковий нагляд, державні регульовані ціни  та метрологія 356 79,5%
1.1. Придбання  неякісних товарів 150 33,5%
1.2. Отримання неякісних послуг 136 30,4%
1.4. Порушення правил торгівлі 25 5,6%
1.5. АЗС 0 0,0%
1.6. Порушення законодавства про рекламу 5 1,1%
1.7. Порушення законодавства про тютюнопаління 0 0,0%
1.8. Метрологія 1 0,2%
1.9. Державні регульовані ціни 34 7,6%
1.10. Мовна політика 5 1,1%
1.11. Ринковий нагляд 0 0,0%
ІІ. Дотримання санітарного законодавства 42 9,4%
2.1. Фізичні фактори середовища 14 3,1%
  у т.ч.   0,0%
2.1.1. шум, вібрація 10 2,2%
2.1.2. електро-магнітне випромінювання 4 0,9%
2.2. Забруднення повітря в приміщенні шкідливими речовинами (токсикологія) 0 0,0%
2.3. Мікроклімат в приміщенні (температура, вологість, освітлення) 0 0,0%
2.4. Санітарний стан будинків та прибудинкових територій 6 1,3%
2.5. Порушення санітарних норм та правил суб"єктами господарювання 16 3,6%
2.6. Забруднення атмосферного повітря, грунту та водойм 4 0,9%
2.7. Якість питної води 2 0,4%
ІІІ. Безпечність харчових продуктів та ветеринарне законодавство 32 7,1%
3.1. Безпечність харчових продуктів  27 6,0%
3.2. Дотримання ветеринарного законодавства 5 1,1%
ІV. Інше 18 4,0%
  Разом 448  

 


Автор: pressa від 07.02.2019

  

Відеорепортаж