Завантаження
1. Суб’єкт господарювання подає до структурного підрозділу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ) для отримання ліцензії документи форми і перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 896 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики».

2. Документи приймаються відповідальними посадовими особами, в описі ставиться відмітка про їх прийом, проводиться запис у журналі реєстрації заяв.

3. Проводиться розгляд прийнятих документів на наявність підстав залишення заяви без розгляду.

4. Протягом 10 робочих днів проводиться розгляд прийнятих документів на наявність підстав відмови у розгляді .У разі відсутності підстав відмови і залишення без розгляду органом ліцензування приймається рішення про видачу ліцензії. У разі наявності підстав відмови органом ліцензування приймається рішення щодо відмови чи залишення без розгляду заяви.

5. У разі подання заяви про анулювання органом ліцензування приймається рішення щодо анулювання ліцензії.

6. Переоформлення ліцензії провадиться при подачі заяви про переоформлення.

У зв’язку з успадкуванням права провадити вказаний вид господарської діяльності за умови представлення документів, в які підтверджують право на спадщину, таке рішення приймається протягом 1 місяця з дня надходження заяви.

Ліцензія – це є запис у єдиному державному реєстрі та не є документом. Але за бажанням суб’єкт господарювання може отримати ліцензію на паперовому носії.

Термін дії ліцензії - необмежений.

Вартість ліцензії – разова плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.