Загальні консультації


Інформація щодо видачі ліцензії на здійснення ветеринарної практики,
переоформлення та анулювання


 1. Суб’єкт господарювання подає до структурного підрозділу Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (вул. Б.Грінченка, 1, м. Київ) для отримання ліцензії документи форми і перелік яких затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 896 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з ветеринарної практики».
 2. Документи приймаються відповідальними посадовими особами, в описі ставиться відмітка про їх прийом, проводиться запис у журналі реєстрації заяв.
 3. Проводиться розгляд прийнятих документів на наявність підстав залишення заяви без розгляду.
 4. Протягом 10 робочих днів проводиться розгляд прийнятих документів на наявність підстав відмови у розгляді .У разі відсутності підстав відмови і залишення без розгляду органом ліцензування приймається рішення про видачу ліцензії. У разі наявності підстав відмови органом ліцензування приймається рішення щодо відмови чи залишення без розгляду заяви.
 5. У разі подання заяви про анулювання органом ліцензування приймається рішення щодо анулювання ліцензії.
 6. Переоформлення ліцензії провадиться при подачі заяви про переоформлення.
У зв’язку з успадкуванням права провадити вказаний вид господарської діяльності за умови представлення документів, в які підтверджують право на спадщину, таке рішення приймається протягом 1 місяця з дня надходження заяви.
Ліцензія – це є запис у єдиному державному реєстрі та не є документом. Але за бажанням суб’єкт господарювання може отримати ліцензію на паперовому носії.
Термін дії ліцензії - необмежений.
Вартість ліцензії – разова плата за видачу ліцензії вноситься ліцензіатом у строк не пізніше десяти робочих днів з дня оприлюднення рішення про видачу ліцензії в розмірі одного прожиткового мінімуму, виходячи з розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що діє на день прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії. Роз'яснення для суб'єктів господарювання щодо видачі експлуатаційних дозволів
Експлуатаційний дозвіл отримують оператори ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження, що передбачено Законом України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів (далі - Закон).
 
Обов’язок отримання експлуатаційного дозволу не поширюється в частині відповідної діяльності на операторів ринку, які здійснюють:
 1. первинне виробництво харчових продуктів тваринного походження, а також пов’язану з ним діяльність, зокрема зберігання та поводження з первинною продукцією в місці первинного виробництва, за умови що при цьому істотно не змінюється стан такої продукції;
 2. транспортування харчових продуктів тваринного походження, у тому числі тих, які потребують дотримання температурного режиму та не можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
 3. зберігання харчових продуктів тваринного походження, які не потребують дотримання температурного режиму та можуть зберігатися при температурі вище 10 °C, залишаючись придатними для споживання людиною;
 4. виробництво та/або зберігання харчових продуктів, інгредієнтами яких є виключно продукти рослинного походження та/або перероблені продукти тваринного походження;
 5. експлуатацію закладів громадського харчування та закладів роздрібної торгівлі, що відповідають вимогам, встановленим Кабінетом Міністрів України. До моменту встановлення таких вимог цей виняток поширюється на всі заклади громадського харчування та заклади роздрібної торгівлі.
Експлуатаційний дозвіл видається на потужності, що розташовані за однією адресою (з деталізацією на рівні виробничої лінії та/або харчових продуктів залежно від виду діяльності оператора ринку) і визначені оператором ринку, до початку їх експлуатації.
 
Для отримання експлуатаційного дозволу оператори ринку подають заяву та перелік харчових продуктів, що планується виробляти або зберігати, до Центру надання адміністративних послуг м. Києва (Дніпровська набережна, 19 Б).
 
Строк видачі експлуатаційного дозволу оператору ринку становить 30 календарних днів з дня отримання компетентним органом всіх документів, зазначених вище.
Огляд заявлених потужностей проводиться не пізніше 15 календарних днів з дня отримання компетентним органом документів.
Експлуатаційний дозвіл є безстроковим.
Потужностям, на які видано експлуатаційний дозвіл, присвоюється реєстраційний номер.
 
Оператори ринку та потужності, на які видано експлуатаційний дозвіл, вносяться до Реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, відповідно до Порядку ведення реєстру операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, затвердженого Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства від 10.02.2016 року №40.
 
Підставами для відмови у видачі експлуатаційного дозволу є:
 1. неподання документів, передбачених частиною восьмою ст.23 Закону;
 2. недостовірність відомостей, зазначених у поданих документах;
 3. невідповідність заявлених потужностей вимогам Закону;
 4. у разі якщо потужністю є агропродовольчий ринок, - оператором ринку не створено умов для належної роботи лабораторії (не виділено у користування службових приміщень, облаштованих опаленням, електрикою, вентиляцією, водопроводом з гарячою і холодною водою, каналізацією).
У разі усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі експлуатаційного дозволу, повторний розгляд документів здійснюється компетентним органом у строк, що не перевищує п’яти робочих днів з дня отримання повторної заяви та інших документів, передбачених Законом.
 
Анулювання експлуатаційного дозволу, його переоформлення, видача дубліката здійснюються з підстав, у порядку та строки, що встановлені законодавством про дозвільну систему у сфері господарської діяльності.