Оголошення

Статті

Про підсумки роботи із зверненнями громадян за І квартал 2019 року

Відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про звернення громадян», актів Президента України, Кабінету Міністрів України в Головному управлінні Держпродспоживслужби в м. Києві протягом І кварталу 2019 року здійснювалася робота щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення.

За цей період Головним управлінням Держпродспоживслужби в м. Києві було отримано та розглянуто 2854 звернення від громадян, у тому числі 1725 що надійшли поштою, 654 –  на електронну адресу, по телефону – 13 та під час особистого прийому – 462 (таблиця 1).
  кількість питома вага
поштою 1725 60,4%
на E-mail 654 22,9%
по телефону 13 0,5%
особисто 462 16,2%

З загальної кількості отриманих звернень 62 (2,2%) – було отримано від Київської міської та районних державних адміністрацій, 13 (0,5%) – з правоохоронних органів, 710 (24,9%) – з Держпродспоживслужби України     (у т.ч. 380 – Урядова гаряча лінія),  2037 (71,4%) – безпосередньо від заявників та 32 (1,1%) – з інших установ та організацій (таблиця 2). 
  кількість питома вага
КМДА, РДА 62 2,2%
правоохоронні органи 13 0,5%
ДПССУ 330 11,6%
Урядова гаряча лінія 380 13,3%
заявник 2037 71,4%
інші 32 1,1%

Найчастіше у своїх зверненнях громадяни порушують питання щодо недотримання вимог чинного законодавства:
1. у сфері захисту прав споживачів – 2546 (89,2%), а саме:
 • 1449 скарги з питань цінової політики;
 • 542 звернення щодо неналежної якості послуг у різних сферах        (в т.ч. 145 скарг на якість житлово-комунальних послуг та 16 – на фінансові і банківські послуги);
 • 423 звернення про порушення прав споживачів у сфері торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами;
 • 63 скарги на порушення правил торгівлі;
 • 23 звернення споживачів реклами.
2. у сфері державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства – 179 (6,3 %), а саме:
 • 73 звернення стосовно порушення санітарних норм та правил суб’єктами господарювання;
 • 46  скарг на погіршення умов проживання через шкідливий вплив фізичних факторів середовища (шум, вібрація, електромагнітне випромінювання);
 • 25 скарг на забруднення атмосферного повітря, ґрунту та водойм;
 • 24 скарги на неналежний санітарний стан житлових будинків та прибудинкових територій.
3. у галузі ветеринарної медицини та безпечності харчових продуктів – 107 (3,7%), а саме:
 • 102 скарги на реалізацію неякісних харчових продуктів на торгівельних майданчиках, продовольчих ринках, ярмарках та в закладах громадського харчування;
 • 5 скарг на недотримання ветеринарного законодавства.
№ з/п Порушені питання Кількість Питома вага
І. Захист прав споживача, ринковий нагляд, державні регульовані ціни  та метрологія 2546 89,2%
1.1. Придбання  неякісних товарів 423 14,8%
  у т.ч.    
1.1.1. непродовольчих 409 14,3%
1.1.2. продовольчих 14 0,5%
1.2. Отримання неякісних послуг 542 19,0%
  у т.ч.    
1.2.1. житлово-комунальних 145 5,1%
1.2.2. фінансових 16 0,6%
1.2.3. інших послуг 381 13,3%
1.3. Некоректна поведінка персоналу 24 0,8%
1.4. Порушення правил торгівлі 63 2,2%
1.5. АЗС 2 0,1%
1.6. Порушення законодавства про рекламу 23 0,8%
1.7. Порушення законодавства про тютюнопаління 0 0,0%
1.8. Метрологія 11 0,4%
1.9. Державні регульовані ціни 1449 50,8%
1.10. Мовна політика 7 0,2%
1.11. Ринковий нагляд 2 0,1%
ІІ. Дотримання санітарного законодавства 179 6,3%
2.1. Фізичні фактори середовища 46 1,6%
  у т.ч.   0,0%
2.1.1. шум, вібрація 33 1,2%
2.1.2. електро-магнітне випромінювання 13 0,5%
2.2. Забруднення повітря в приміщенні шкідливими речовинами (токсикологія) 5 0,2%
2.3. Мікроклімат в приміщенні (температура, вологість, освітлення) 3 0,1%
2.4. Санітарний стан будинків та прибудинкових територій 24 0,8%
2.5. Порушення санітарних норм та правил суб"єктами господарювання 73 2,6%
2.6. Забруднення атмосферного повітря, грунту та водойм 25 0,9%
2.7. Якість питної води 3 0,1%
ІІІ. Безпечність харчових продуктів та ветеринарне законодавство 107 3,7%
3.1. Безпечність харчових продуктів  102 3,6%
3.2. Дотримання ветеринарного законодавства 5 0,2%
ІV. Інше 22 0,8%
  Разом 2854  

Крім того, спеціалістами Відділу розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації впродовж  І кварталу 2019 року надано близько 3000 усних консультацій громадянам, що звертались на телефон «гаряча лінія» Головного управління Держпродспоживслужби в м. Києві.Автор: від 03.04.2019

  

Відеорепортаж